Consulul român Dragoş Dan ne informează că începând din 2003, ambasadele şi serviciile consulare ale României pot elibera procuri în vederea valorificării drepturilor de pensie din România, atât pentru cetăţenii români, cât şi pentru persoanele de origine română.

Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor formulate de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi a propunerilor făcute de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în legătură cu valorificarea drepturilor de pensie cuvenite în România, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 267, publicată în Monitorul Oficial al României din 17 iunie 2003 prin care se modifică şi se completează Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora şi Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Potrivit noilor reglementări, ambasadele şi oficiile consulare ale României au dreptul să elibereze procurile necesare atât pentru cetăţenii români, cât şi pentru persoanele de origine română, care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid.

Persoanele care au mai solicitat autentificarea de procuri pentru ridicarea pensiei din România vor transmite, prin poştă sau fax, cererea şi fotocopia ultimei procuri, dacă datele rămân neschimbate, precum şi numărul de telefon la care pot fi anunţate să se prezinte pentru semnarea şi ridicarea actului. La semnarea procurilor, consulul va putea face identificarea mandatului cu un act de identitate românesc sau străin, în funcţie de situaţie.

Eliberarea şi autentificarea procurilor speciale întocmite potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, în vederea valorificării drepturilor de pensie cuvenite în România, sunt valabile 18 luni de la data autentificării şi scutite de plata taxelor consulare.

înapoi prima pagină