Revista cetăţeanului european este un proiect intercultural de integrare europeană pus în slujba noii entităţi „apărute” şi anume „cetăţeanul european”.

Fondatorul revistei şi autorul acestei iniţiative este conf. univ. dr. Ioan Corbu.

„Putem vorbi de o nouă entitate şi anume de cetăţeanul european. Europeea vine necondiţionat în slujba acestuia. Ea se constituie într-un proiect integrat de a aduce în această agora electronică preocupările şi problemele acestui cetăţean, aspiraţiile sale, dorinţa de cunoaştere şi cooperare reciprocă precum şi tot ceea ce prezintă interes pentru el. De la Atlantic până la Marea Neagră, de la Marea Nordului până la Marea Mediterană.

Direcţiile mari de abordare a acestor preocupări se situează în sfera culturii, literatură, artă, în sfera politicii, a economicului şi nu în ultimul rând în domeniul civic. Personalităţi ale vieţii culturale, artistice, politice, economice şi altele, din diversele colţuri ale Europei, vor fi, împreună cu cetăţeanul european obişnuit, realizatorii şi beneficiarii acestei publicaţii. Încă de la numărul pilot o serie de personalităţi care reprezintă membrii de onoare ai publicaţiei şi-au exprimat adeziunea faţă de acest proiect.”

Cine doreşte să devină corespondent în Elveţia (pentru punerea bazei unei redacţii locale) poate să-l contacteze pe domnul Corbu prin e-mail sau prin intermediul nostru.

contact înapoi prima pagină