Prezentarea oportunităţilor de investiţii în România

Conferinţa va avea loc joi, 15 aprilie 2004, la Universitatea din Geneva

18:00 - 20:00 Conferinţa
20:00 - 21:00 Apperitiv şi networking
Organizată de asociaţia „Romania Network“, sub patronajul Ambasadei României la Berna,
cu sprijinul „SOFI“ („Swiss Organisation for Facilitating Investments“) şi Camerei de Comerţ Elveţia - Europa Centrală („SEC“)


Odată cu înlăturarea regimului comunist în 1989, România a intrat într-o perioadă de transformări profunde şi rapide la nivel politic, economic şi social; ţară democratică, cu 22 de milioane de locuitori, situată în nordul peninsulei balcanice, România negociază intrarea sa în Uniunea Europeană, care se prevede a se realiza în 2007.

Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor este de 2200 Euro, conform datelor statistice de la sfârşitul anului 2003. Diferenţa mare care separă ţara de media europeană implică o recuperare accelerată pe parcursul anilor următori.

Pe de altă parte, România oferă importante oportunităţi de investiţii, pe o piaţa dinamică şi în continuă dezvoltare din 1999 (creştere medie anuală mai mare de 4%). Ea este o destinaţie privilegiată pentru localizarea activităţilor bazate în special pe forţa de muncă. De aceea, de ce să nu se profite de această piaţă, precum au făcut-o deja cele 1200 de firme elveţiene prezente în România ?

Conferinţa va trata experienţele investitorilor în România, elementele instituţionale şi serviciile oferite investitorilor.

Locul de desfăşurare este:

Université de Genčve
Auditoire Jöhr, Bâtiment D
Campus de Battelle
7 Route de Drize
Carouge (Geneva).

Accesul este liber şi gratuit. Vă suntem recunoscători dacă ne-aţi confirma prezenţa prin e-mail


Intervenţii:

Peisajul social, economic şi cultural - Dr. Ioan Maxim, Ambasadorul României în Elveţia
Excelenţa sa beneficiază de o experienţă de mai mult de 15 ani în organizaţile internaţionale din Geneva. Doctor în drept, dânsul şi-a asumat responsabilitatea Ministerului de Afaceri Externe român, înainte de a deveni ambasador în 2001.

Prezentare macro-economică - Dr. Daniel Labaronne, moderatorul conferinţei, Universitatea Montesquieu-Bordeaux IV
Doctor în ştiinţe economice, domnia sa predă la Universitatea Montesquieu-Bordeaux IV. Membru ROSES (Research Center on Transition and Development Economics) din cadrul Universităţii Paris 1, lucrările sale se axează în principal pe subiectul privatizării întreprinderilor din Europa de Est.

Experienţa Edipresse în România - Doamna Cristina Simion, Director General, Romanian Publishing Group
Jurnalistă cu experienţă, domnia sa deţine o experienţă vastă în marketing şi management, dobândită la RPG. Din 1995, doamna Simion predă Marketing şi Management Media la Universităţile din Bucureşti şi Iaşi. Deţine un doctorat în Managementul Schimbării (Change Management).

Actualitatea economică şi climatul de afaceri în România - Domnul Michael Derrer, Director de programe la Universitatea din Fribourg
Manager de proiect, traducător şi consultant specializat în cadrul PECO şi CEI, domnia sa conduce de 6 ani programul PraxisTransfert, structură autonomă din cadrul Universităţii din Fribourg, pentru schimbul de experienţă şi know-how cu Europa Centrală şi de Est.

Susţinerea financiară şi operaţională a proiectelor dumneavoastră în România - Domnul Pierre-Alain Avoyer, Director în cadrul Swiss Organisation for Facilitating Investments
Delegat de mulţi ani al CICR, domnia sa deţine o experienţă de 25 de ani în ţările în tranziţie, în special din Orientul îndepărtat, unde a activat în numeroase firme internaţionale. SOFI susţine proiectele de investiţie elveţiene în ţările în curs de dezvoltare sau în tranziţie.


Pentru informaţii suplimentare despre organizare - domnul Dimitri Dequand poate fi contactat prin e-mail sau prin telefon la +41 79 704 68 05.înapoi prima pagină