Numeroase persoane au reclamat, în ultima vreme, unele situaţii în care comportamentul vameşilor unguri (de la graniţele cu Austria şi România) a fost extrem de nepoliticos sau jignitor şi, posibil, abuziv. Aceste situaţii sunt mai frecvente la controalele autocarelor româneşti şi, indiferent de modul de călătorie, au putut fi rezolvate (şi de multe ori evitate) prin bani daţi vameşilor.

Din păcate situaţiile de acest gen sunt încurajate şi de obiceiul unor şoferi de autocar de a "pregăti bani pentru vamă". Indiferent de aceste încurajări, atitudinea vameşilor unguri poate fi îmbunătăţită. Mai ales că atitudinea omologilor români de la graniţa de vest a României s-a îmbunătăţit vizibil în ultimul timp.

Am întrebat Ministerul afacerilor externe român ce se poate face. Redăm mai jos răspunsul primit:


"La memoriul dumneavoastră, adresat Ministerului Afacerilor Externe al României şi înregistrat la Direcţia Generală Afaceri Consulare cu numărul G5-1/22410 din data de 1 noiembrie 2006, vă aducem la cunoştinţă faptul că, pentru a reclama atitudinea nepoliticoasă a instituţiilor de frontieră sau vamale ungare, va puteţi adresa direct organelor de frontieră ungare la următoarele adrese:

Dr. Elekes Mozs / General Brigadier
Hungarian Customs and Finance Guard (Autoritatea Vamală şi Financiară Ungară)
1450 Budapest
Pf. 109


sau la

Hatarorseg Orszagos Parancsnoksaga
1021 Budapest
Labanc u. 57

sau la

National HQ of Frontier Guard (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Ungare)
1525 Budapest
Pf. 47.

Vă aducem de asemenea la cunoştinţă faptul că au mai existat memorii adresate Ministerului Afacerilor Externe al României pe această temă, memorii înaintate autorităţilor ungare prin intermediul Ambasadei ţării noastre la Budapesta.

Autorităţile ungare au răspuns la toate sesizările de acest fel, în anumite cazuri favorabil, identificând autorii unor astfel de fapte care au fost ulterior sancţionaţi sau anunţând Ambasada României la Budapesta că în urma cercetărilor s-a constatat inexistenţa faptei.

În aceste condiţii aveţi posibilitatea de a sesiza autorităţile ungare competente fie direct la adresele indicate fie prin intermediul Ambasadei României la Budapesta, situaţie în care va trebui sa adresaţi un memoriu Ministerului Afacerilor Externe al României care să cuprindă cât mai multe detalii în legătură cu astfel de incidente, detalii legate de data producerii acestora precum şi persoanele implicate, atât partea vătămată cât şi persoanele implicate din partea autorităţilor de frontieră ungare."


În concluzie, dacă aveţi ghinionul să daţi peste acest tip de vameşi, notaţi-vă punctul de frontieră unde s-a petrecut incidentul, ora aproximativă, modul de călătorie al dumneavoastră şi numele vameşului/vameşilor în cauză. Ei sunt obligaţi să îşi dea numele atunci când sunt solicitaţi să o facă.

Comentariile pe această temă sunt binevenite .înapoi contact prima pagină