pagina juridica

pagina juridica

Trimis de Coman Monica la Vin, 08/19/2011 - 14:47 

 

Intrebare : C.M. este căsătorită cu  un cetăţean român din Focşani. Căsătoria s-a incheiat in această localitate dar este desparţită de soţul său in fapt de peste 4 ani. Doreşte să divorţeze. Cum trebuie să procedeze?

Răspuns: In prezent prin “mica reformă „ in justiţie statul român a simplificat divorţul . Pentru că soţul dvs bănuim că locuieşte in Focşani unde aţi avut ultimul domiciliu puteţi divorţa prin mai multe căi:

1   Prin acordul soţilor la cererea ambilor soţi, atunci cand, din cauza unor motive temeinice raporturile dintre soţi sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

2   La cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face posibilă continuarea căsătorie.

Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat de instanţa judecătorească indiferent de durata căsătoriei si indiferent dacă există copii minori rezultaţi din căsătorie. Dacă soţii sunt de acord cu divorţul si nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public  poate constata desfacerea căsătorie prin acordul soţilor, eliberînd un certificat de divorţ potrivit legii. Cererea de divorţ se depune impreună, ofiţerul de stare civilă sau notarul public inregistrează cererea si le acordă un termen de 30 zile pt eventuala retragere a cererii de divorţ.

La expirarea acestui termen ofiţerul de stare civilă sau notarul public verifică dacă soţii mai stăruie să divorţeze sau dacă consimţămîntul lor este liber şi neviciat. Dacă soţii stăruie in divorţ ofiţerul de stare civilă sau notarul public eliberează certificatul de divorţ, fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.

Dacă soţii nu se inţeleg asupra numelui de familie pe care să il poarte după divorţ ofiţerul de stare civilă sau după caz notarul public emite o dispoziţie de retragere a cereri de divorţ si indrumă soţi să se adreseze instanţei de judecată. Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora nu se inţeleg este de competenţa instanţei de judecată. Căsătoria este desfacută din ziua in care s-a pronunţat divorţul si rămîne irevocabilă. 

Add comment

Autentificare sau înregistrare pentru a posta comentarii

 


 Despre noi    Termeni de utilizare    Abonarea la ştiri    Donaţii    Implică-te şi tu!    Contact         Hosting by