Ce trebuie să ştii la intrarea în Elveţia


Informaţii privind regimul vamal
Pot fi introduse în Elveţia, cu scutire de taxe vamale, următoarele produse:
a) Produse din tutun (rezidenţii din ţările europene): 200 ţigări sau 50 ţigări de foi sau 250 grame de tutun.
b) Băuturi alcoolice (persoanele de peste 17 ani): 2 litri până la 15° sau un litru peste 15°. Cu plata taxelor vamale: vin alb - până la 10 litri sau vin roşu - până la 40 litri. Pentru importul unor cantităţi de vin ce depăşesc aceste limite este necesară o licenţă de import de la Direcţia generală elveţiană a vămilor din Berna. Taxele vamale pentru cantităţi de alcool ce depăşesc aceste limite sunt de 4,60 CHF pe litru.
c) Produsele alimentare, inclusiv băuturi răcoritoare, până la cantităţile normale necesare consumului unei persoane pe o zi.
d) Efectele personale - îmbrăcăminte, lenjerie de corp, articole de toaletă, echipament sportiv, două aparate foto, două camere de luat vederi neprofesionale, material fotografic pentru aparatele respective, instrumente muzicale, medicamente şi alte articole de uz general; pentru perioada şederii sunt scutite de taxe vamale dacă se vede clar că sunt folosite. În caz contrar se plăteşte taxa vamală, care se recuperează la ieşirea din Elveţia pe baza unei declaraţii vamale.
e) Pot fi aduse cadouri în valoare de până la 100 CHF (adulţii) şi 50 CHF (tineri până la 17 ani).
f) Bunuri care nu sunt incluse în lista produselor scutite de taxe vamale, numai pentru uz personal - până la valoarea de 50 CHF.
g) Până la 2,5 kg carne (din care 0,5 kg carne proaspătă sau îngheţată şi maxim 1 kg produse din carne din specii de cabaline, bovine, caprine, ovine şi porcine). Pentru carnea şi produsele din carne care nu sunt destinate consumului uman, importul este permis pentru cantităţi de până la 2,5 kg. Unt: până la 250 grame de persoană. Sunt interzise la import absintul (alcoolul din pelin) şi înlocuitorii săi, anestezicele şi drogurile.
h) Animale: pisicile şi câinii trebuie însoţiţi de un certificat veterinar în care să se precizeze că animalul a fost vaccinat împotriva turbării de cel puţin o lună şi cel mult un an. Certificatul veterinar trebuie să fie redactat în franceză, germană, italiană sau engleză şi să conţină următoarele detalii: numele şi adresa proprietarului, rasa, sexul, culoarea, semne particulare, vârsta, confirmarea că animalul a fost examinat clinic şi a fost găsit sănătos înaintea vaccinării, data vaccinării contra turbării, natura vaccinului administrat, numele producătorului şi produsului, numărul de vaccinare, semnătura şi parafa medicului. Toate mamiferele, cu excepţia cobailor (hamsteri aurii, şobolani şi şoareci de laborator), toate păsările, exceptând canarii, toate reptilele şi toate amfibiile sunt permise a fi importate numai după ce s-a obţinut un permis de import din partea Oficiului federal veterinar elveţian.

>> înapoi prima pagină