La începutul lunii octombrie 2006 am solicitat câteva informaţii Ministerului afacerilor externe român, informaţii referitoare la felul în care va afecta aderarea României la Uniunea Europeană statutul cetăţenilor români cu domiciliul în Elveţia, în special informaţii despre schimbările ce vor surveni în cazul dreptului de şedere şi al dreptului de muncă.

Redăm mai jos răspunsul primit:


"Referitor la situaţia după aderarea României la Uniunea Europeană a cetăţenilor români stabiliţi în Elveţia, precizăm următoarele:

1. Acordul privind libera circulaţie a persoanelor între Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, este exceptat de la aplicare faţă de România şi Bulgaria, în conformitate cu prevederile Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană (art. 6 paragraf 4 al Actului privind condiţiile aderării).

2. După aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeana Comisia Europeană va demara negocieri cu Confederaţia Elveţiană în vederea încheierii unui Protocol între Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană pe de altă parte, prin care se va reglementa libera circulaţie a cetăţenilor români şi bulgari în Elveţia. Procedura încheierii unui Protocol la Acordul între Confederaţia Elveţiană, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, a fost aplicată şi în cazul celor zece state care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004.

3. Având în vedere faptul că negocierile vor avea loc în principal între Comisia Europeană şi Confederaţia Elveţiană, la acest moment nu se poate preciza cu exactitate care vor fi condiţiile şi perioadele de tranziţie aplicabile cetăţenilor români şi bulgari.

4. Până la data intrării în vigoare a acestui Protocol între Comunitatea Europeană şi statele membre (printre care şi România), pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, vor continua să se aplice dispoziţiile Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind eliminarea reciprocă a vizelor.


Cu consideraţie,

Oana Rogoveanu
Secretar III
Oficiul Drept Comunitar".În ceea ce priveşte migraţia şi activitatea lucrativă pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, stat ce nu face parte din Uniunea Europeană – pentru România, cât şi pentru Bulgaria, nu vor surveni schimbări imediate dupa 1 ianuarie 2007, conform declaraţiilor lui Dominique Boillat, purtătorul de cuvânt al Oficiului Federal pentru Migraţie.

România şi Bulgaria vor deţine în continuare statutul de ţări terţe, aplicat în prezent. În aceste condiţii cele două state nu se vor bucura de prevederile Acordului din anul 1999 dintre Elveţia şi Uniunea Europeană privind libera circulaţie a persoanelor, extins şi la cele zece noi state-membre din anul 2004, decizie aprobată de către populaţia elveţiană prin referendum. Extinderea prevederilor acestui Protocol pentru România şi Bulgaria, inclusiv stabilirea unei perioade tranzitorii (care, pentru cele zece noi state-membre, a fost fixată până în anul 2011), urmează a se face pe bază de negocieri, care vor fi urmate de proceduri de aprobare, cel mai probabil tot pe bază de referendum.

În aceste condiţii lucrătorilor români care obţin contract de muncă în Elveţia li se va aplica, în continuare, regimul actual. Oficialităţile elveţiene au menţionat, însă, faptul că deciziile în materie se iau la nivelul fiecărui canton, iar autorităţile cantonale sunt, în general, flexibile, astfel încât lucrătorii români care au contract de muncă în Elveţia şi a căror activitate este apreciată, pot primi, de la caz la caz, aprobare pentru prelungirea contractului de muncă sau chiar pentru schimbarea angajatorului.

Noua Lege privind regimul străinilor, aprobată prin referendum popular în septembrie 2006 şi care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2008, conţine prevederi mai suple referitoare la schimbarea, de către lucrătorii străini, a angajatorului şi a locului de muncă dintr-un canton în altul.


Vom reveni şi cu alte amănunte.


Material realizat cu sprijinul doamnei Nicoleta Cristea-Brunel din Geneva
Ultima actualizare: 23 mai 2007înapoi prima pagină