Despre integrare şi procesul obținerii cetățeniei elvețiene

Despre integrare şi procesul obținerii cetățeniei elvețiene

Trimis de Adell la Mie, 04/01/2015 - 23:33

Integrare. Procesul obținerii cetățeniei elvețiene

 

Integrarea ca termen nu este o noțiune juridică iar procesul integrării include o gamă largă de criterii.

 

Procedura de naturalizare facilitată se aplică persoanelor căsătorite cu cetățeni elvețieni și copiilor străini care au un părinte de cetățenie elvețiană. Pentru aceste persoane, decizia finală este luată de instituția federală, dar cantonul sau primăria unde locuiește solicitantul poate depune contestație. Procedura de naturalizare facilitată revine Secretariatului de Stat pentru Migrație (SEM) şi se decide printr-un proces de evaluare generală a fiecărui caz în parte.

 

Pentru ceilalţi, se aplică procedura de naturalizare reglementată. Procesarea la nivel comunitar este foarte diferită de la o localitate la alta, dar pentru toate cantoanele se păstrează unele reguli generale.

 

Persoanele care solicită cetăţenia elveţiană trebuie:

- să respecte Constituţia statului elvețian;

- să respecte legile în vigoare (urmărirea penală anterioară sau în curs, ori datoriile la stat fac procesul de naturalizare imposibil);

- să ia parte la viața socială a comunității. De exemplu participarea activă la acțiuni voluntare din cadrul diferitelor organizații locale;

- să aibă cunoștințe a limbii cantonului în care locuiesc, la nivel A2 / B1, după caz;

- să fie integrate profesional, de exemplu un loc de muncă sau de studiu;

- să cunoască sistemul politic al Elveției, cultura și tradițiile țării;

- cantoanele pot cere dovada că solicitanții se pot întreţine, adică nu au avut şi nu sunt pe ajutor social.

 

Pe lângă criteriile de bază publicate la nivel federal se adaugă unele mențiuni suplimentare reglementate local.

 

Vom începe prin a prezenta, la modul general,  care sunt etapele de obţinere a cetăţeniei în câteva cantoane ale Elveţiei.

 

Luăm pentru început cantonul Schwyz, unul dintre cantoanele fondatoare ale Elveţiei.  Aici cererea de naturalizare se poate face doar în cazul în care solicitantul a locuit timp de 12 ani în Elveția, iar ultimii 5 ani, neîntrerupt, în localitatea unde va solicita cetăţenia. Nivelul de cunoştinte al limbii germane este B1 scris şi B2 oral, dovada facându-se cu atestat GOEHTE sau TELC.

 

Solicitantul trebuie:

- să aibă cunostinţe de bază a aspectelor sociale și politice în Elveția, în cantonul Schwyz şi în comunitatea (primăria) în care trăieşte;

- să aibă o reputaţie bună în comunitate, să fie integrat;

- să deţină permisul C.

 

Pe langă toate acestea se adaugă şi faptul că trebuie să aibă cunoștinţe de bază, în special în domeniile:

- Istorie și geografie;

- Democrație și federalism;

- Drepturile politice;

- Securitate socială;

- Școală și educație.

 

 

Procedurile de naturalizare reglementată al străinilor în cantonul Schwyz sunt detaliate mai jos.

Primăria localităţii în care s-a depus cererea de naturalizare va verifica întreg dosarul şi o va publica în Monitorul Oficial, în decurs de 3 luni. După interviul şi testul de cunoştinţe avute cu comisia de încetăţenire a localităţii, solicitantul va primi, în cazul unui răspuns pozitiv, cetăţenia localităţii în care domiciliază. Această decizie nu este definitivă şi se trimite spre verificare la Ministerul de Interne din Berna. Acolo, solicitantul e verificat pe plan intern şi extern. În urma unui rezultat pozitiv, departamentul de naturalizare a Ministerului de Interne trimite cerere către secretariatul de stat al migrării SEM, cu specificarea de acordare a cetăţeniei la nivel federal.  De îndată ce SEM a dat unda verde, Ministerul de Interne face din nou cerere, dar de data asta către Consiliul cantonal, ca solicitantul să primească şi cetăţenia cantonului.

 

După aceste demersuri şi cu plata taxelor de naturalizare făcute la zi, întreg procesul de naturalizare este complet încheiat.

 

Fac precizarea că orice cetăţean al Elveţiei are 3 cetăţenii: a localităţii, a cantonului şi a statului federal elveţian.

 

 

Pentru cantonul Aargau

Comisia federală, comisia cantonală şi comisia locală examinează cererile bazate pe cerințele legale și decid în mod independent. De îndată ce una dintre cele trei autorități respinge cererea de naturalizare, procesul se încheie. Naturalizarea nu mai este posibilă.

 

Pentru cantonul Aargau trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

- solicitantul să fi locuit de 12 ani în Elveţia şi ultimii 5 ani în cantonul Aargau și cel puțin 3 ani de ședere continuă în comunitate, înainte de aplicare;

- să fie familiarizat cu condițiile de viață în Elveția, în canton și în comunitate;
- să cunoască limba germana suficient și să aibă cunoștințe civice. Fac o paranteză şi spun ca nivelul limbii germane îl stabilesc ei. Există în acest sens, teste pregătitoare online special pentru cantonul Aargau, atat pentru limba germană cât şi pentru a testa cunoştinţele generale despre Elveţia;

- să respecte valorile constituționale federale și cantonale;

- să respecte legea și ordinea;

- să aibă bunăvoinţa de a participa la viaţa economică sau de a dobândi educație.

 

Comisia cantonală preia, de regulă, rezultatele de la comisia locală şi le actualizează conform legislaţiei în vigoare. Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite, comisia cantonală solicită comisiei federale permisiunea de naturalizare.

 

Comisia federală preia mai departe rezultatele (dosarul cu răspuns pozitiv) de la comisia locală şi de la comisia cantonală. De asemenea, se clarifică dacă securitatea internă a Elveției este amenințată de solicitantul la cetăţenie. În ultimă instanţă, dacă candidatul la naturalizare este, din punct de vedere juridic, înregistrat ca fiind irelevant atunci comisia federală acordă, de asemenea, unda verde.

 

Articolul va continua cu prezentarea pe larg a etapelor de obţinere a cetăţeniei şi în alte cantoane ale Elveţiei.

 

Adela Corjin, Schwyz

Add comment

Autentificare sau înregistrare pentru a posta comentarii