Diaspora Biz și StartUp Diaspora- Programe care susțin antreprenoriatul

Diaspora Biz și StartUp Diaspora- Programe care susțin antreprenoriatul

Trimis de Livia B la Mie, 07/25/2018 - 12:54

Diaspora Biz și StartUp Diaspora sunt două programe care facilitează accesarea a 40.000 EUR, nerambursabili, co-finanțare zero, românilor din diaspora interesați să deschidă o afacere în România.

 

Condițiile de eligibilitate sunt următoarele:

• cetățenie română;
• vârsta minimă 18 ani;
• domiciliul sau reședința în strainătate timp de 12 luni până in momentul înscrierii;
• experiență de muncă sau studii în străinătate în domeniul în care aplicantul dorește să deschidă afacerea;
• intenția de a deschide o afacere non-agricolă în mediul urban, cu excepția regiunii București-Ilfov.

 

La 1 august se încheie selecția candidatilor, așa că dacă aveți o idee de proiect, puteți trimite documentele după cum urmează:

 

___________

 

Diaspora Biz:  www.diasporabiz.ro.


Beneficiile participanților includ:
• finanțare nerambursabilă de 40.000 euro pentru înființarea a 75 de IMM-uri;
• formare online în domeniul antreprenoriatului;
• consiliere, sprijin și mentorat pentru toate persoanele selectate în vederea înființării firmelor;
• includerea într-un cluster (HUB) de business.

Participarea la toate activitățile din cadrul proiectului este GRATUITĂ.

 

 

______

 

Pentru Start-Up Diaspora, în coordonarea Fundației C.A.E.S.A.R. (Hai Acasă!)

 

Transmiteți cât mai curând posibil la adresa haiacasa@fundatiacaesar.ro următoarele documente:

●        CV in format Europass în limba română. Vă rugăm să semnați pe fiecare pagină.

●        Copie după cartea de identitate valabilă (C.I./buletin), de unde să reiasă domiciliul din România (CI scanată la o calitate cât mai bună), cu mențiunea „conform cu originalul” scrisa de mână pe fotocopie și semnătura dumneavoastră.

●        Copie după certificatul de naștere (scanat la o calitate cât mai bună), cu mențiunea „conform cu originalul” scrisa de mână pe fotocopie și semnătura dumneavoastră.

●        Copie după certificatul de căsătorie – dacă este cazul –  (scanat la o calitate cât mai bună), cu mențiunea „conform cu originalul” scrisa de mână pe fotocopie și semnătura dumneavoastră.

●        Dovada reședinței în străinătate valabilă cel puțin pentru ultimele 12 luni. Orientativ, actele acceptate de statul roman sunt disponibile aici, pentru fiecare țară în parte. Vă rugăm să vă asigurați că ne transmiteți unul dintre aceste documente, din care să reiasă că ați locuit în străinătate pentru ultimele 12 luni premergătoare înscrierii în programul StartUp Diaspora. Puteți anexa și alte documente relevante în acest sens (factură de utilități pe nume propriu, fluturaș de salariu, extras de cont, ordin de plată chirie etc.). Dacă documentul/documentele sunt în altă limbă decât cea română, acesta/acestea trebuie tradus(e) la un traducător autorizat.

●        Carte de muncă, contract de muncă, sau acte firmă (în cazul în care dețineți o firmă în străinătate), scanate la o calitate cât mai bună, din care sa reiasă experiența dumneavoastră în domeniul ales pentru afacerea pe care intenționați să o deschideți în România, cu mențiunea „conform cu originalul” scrisa de mână pe fotocopie și semnătura dumneavoastră pe fiecare pagină. Dacă documentul/documentele sunt în altă limbă decât cea română, acesta/acestea trebuie tradus(e) la un traducător autorizat.

●        Acte studii (copie după diploma aferentă ultimei instituții absolvite, diplomă cursuri specializare etc. în domeniul în care doriți să deschideți afacerea în România, dacă este cazul), scanate la o calitate cât mai bună, cu mențiunea „conform cu originalul” scrisa de mână pe fotocopie și semnătura dumneavoastră pe fiecare pagină. Dacă documentul/documentele sunt în altă limbă decât cea română, acesta/acestea trebuie tradus(e) la un traducător autorizat.

●       Anexele 1-7 pe care le puteți accesa înscriindu-vă pe formularul
Pentru completarea corectă a acestor documente vă rugăm să aveți în vedere următoarele mențiuni importante:
●        Reședința dumneavoastră este adresa completă din străinătate – acolo unde locuiți în prezent. Domiciliul dumneavoastră este cel specificat în cartea de identitate – adresa completă din România.

●        Toate documentele în limbă străină vor trebui însoțite și de traducerea lor autorizată în limba română (legalizarea nu este necesară).

●        După trimiterea prin e-mail a tuturor documentelor de mai sus, acestea vor fi verificate de către echipa C.A.E.S.A.R. După de dosarul analizat va fi complet, documentele vor trebui transmise și în format fizic – anexele în original, iar restul documentelor în copie conformată cu originalul și semnată de către dumneavoastră. 

 

Add comment

Autentificare sau înregistrare pentru a posta comentarii

 


 Despre noi    Termeni de utilizare    Abonarea la ştiri    Donaţii    Implică-te şi tu!    Contact         Hosting by