Plugul

Plugul

Trimis de Virginia Gaus la Lun, 12/31/2012 - 02:18

Culeasă de G.Coatu, învățător din Cerna, plasa Măcin; județul Tulcea

 

A plecat badea

Într-o sfântă Joi

cu plugul cu doișpe boi, 

La mărul rotat, 

LA câmpul curat,

Undi i-o vinit mai bini di arat. 

Zâciți măi! Hăi!

A arat, a împănat

Brazdă neagră-a răsturnat

Și pi brazdă-a semănat

Grâu mărunt șâ cu secară

Sâ dea domnu sâ răsarâ,

Gurâ băeț! Hăi!

Apoi s-o pus badea sâ vadâ

Di-i grâu copt, râscopt.

Di diparti-ngălbinea

Di-apropapi sărăcea si gătia.

Îndemnaț măi! Hăi!

Apoi s-o dus badea acasâ

Ș-o băgat mâna-n strășioarâ

Și o scos o săbioarâ

Di nouă coț di lungușoarâ.

Apoi s-o dus badea la moș Ion (Țâganu)

Cari bati bini cu ciocanu;

Ș-o făcut niști săcereli

Cu dinții di ghioceli

Sâ săcerăm șâ noi copiii cu ieli.

Apoi strânsă toți finii și vecinii

Și vro trii babi bătâni

Cari știu rândul la pâni.

Sâ pi toți îi dusă

Pi toț îi pusă

La lucru pământului

La răcoarea vântului.

Ei cu stânga apucau

Șâ cu dreapta secerau.

Sâ mănunchi câ făceau.

Din mănunchi în snop,

Din snop în clăi, 

Din clăi în car

Din car pi arman.

Apoi s-o dus badea

La Visterna la târg mari

Ș-o cumpărat nouă epi (tot sârepi)

Cari cu copitili trierau

Cu coada plăcuiau,

Cu dinții sacu țineau

Cu urechili în sac turnau

Și cu coma sacu legau.

Apoi încărca nouă cari cu povară

Șâ pleacâ la moța di morâ.

Dar moța di morâ

Când văzu atâția carâ

Pusâ coada pi schinari

Șâ sâ fărâmă mai tari.

Șâ moraru fărmă un ou

Ș-o făcu din iznou;

Șâ-i turna di asupra-n coș

Grâu mărunt din cel roș.

Chică-n coș, din coș sub piatră

Din supt piatră în covatâ..

Șâ făcu trii tărâțâ ș-o făină, 

Ca la mora lui Căpățână

Zi băieti că-i bună!

Iarăș nevăștuica cea frumoasâ

Audâ tocmai din casâ

Scârțâitu carâlor

Chiotul flăcăilor. 

Ia în casă c-alerga

Șâ din cuiu-ș alegea

Sâta mari șă cam deasâ

Tot cu pânza di mătasâ.

Șâ cernea, mări, cernea,

Șâ ninsori s-așternea.

Șâ făcea un colac

Mândru șâ frumos

Ca fața lui Hristos.

Rupi-n două, dă șâ nouâ, 

Rupi-n trii, dă sâ lui Andriiu,

Rupi-n patru, dă sâ lu-mpâratu

Pupi în cinci, dâ șâ ăi cu ochinci.

Dați boieri dați,

Dați marea cu sarea

Și Oltu cu totu;

Șâ chiciorul porcului

Din fundu podului.

Dați câ sâ Dumnezău va da,

Vaci cu ghițăi, scrofi cu purcei,

Rațâ potcoviți, gâini imbroboditi

Cucoș cu mărgeli, Ca sâ v-aduni surceli.

Iacâ vini-o ploai cu ninsori

Toț plugarii cu mantali, 

numa unu cu ilic, 

L-a luat dracu di frig.

Aho, ho!

 

MATERIALURI FOLKLORISTICE  (editată în 1900)

 

Prin îngrijirea lui

 

GR.G. Tocilescu

 

 

 

 

 

 

Add comment

Autentificare sau înregistrare pentru a posta comentarii