Reguli de conduită la Euro 2008

Reguli de conduită la Euro 2008

Trimis de Redactia la Sâm, 03/15/2008 - 22:16

4. Acces

4.1. Intrarea în stadion este permisă numai la prezentarea de către fiecare persoană a unui bilet valid (indiferent de vârstă) şi, la cerere, a unui act de identitate cu fotografie şì semnătură (paşaport). Deţinătorii de bilet care părăsesc stadionul nu vor fi reprimiţi în stadion.


4.2. Orice persoană care asistă la un meci trebuie să ştie că deplasarea sa în interiorul şi în jurul stadionului se face pe propria sa răspundere si că EURO 2008 SA sau oricare alt organism abilitat nu poate fi făcut responsabil de nici o pagubă apărută la stadion înainte, în timpul sau după meci, cu excepţia incidentelor produse din neglijenţă evidentă şi/sau conduită neadecvată.


4.3. Intrarea în stadion va fi refuzată oricărei persoane care se află sub influenţa alcoolului, drogurilor sau care are un comportament modificat din cauza consumului unor anumite substanţe, oricărei persoane care se comportă sau are tendinţa de a se purta violent, provocator sau într-un mod care poate deranja ordinea publică. Posesorii de bilete trebuie să se supună oricărui fel de control în conformitate cu legile în vigoare.


4.4. Este strict interzis pentru orice persoană, atâta timp cât se află în stadion, să folosească sau să deţină obiecte promoţionale sau comerciale, să ofere spre vânzare, să vândă sau deţină bunuri cu intenţia de a fi vândute, cum ar fi băuturi, alimente, suveniruri, haine, obiecte promoţionale şi/sau obiecte de vânzare. Toate aceste obiecte pot fi reţinute sau confiscate temporar de oamenii de ordine sau de oricare altă persoană autorizată.


4.5. Orice persoană care a achiziţionat un bilet de la o altă persoană prin orice intermediar neautorizat care nu respectă prevederile Articolului 3 (de exemplu licitaţie pe internet, agenţii de bilete pe internet) nu va avea permisă intrarea pe stadion sau va fi evacuată din stadion fără dreptul de a fi despăgubită pentru biletele respective.

 

5. Siguranta si securitatea
5.1. În scopul asigurării siguranţei şi securităţii, dacă oamenii de ordine sau orice alte persoane autorizate o cer, toate persoanele care participă la meci trebuie să coopereze pentru:

a) a arăta un bilet valid şi dovada identităţii printr-un act cu fotografie şi semnătură (paşaport)

b) a se supune inspecţiilor, controalelor corporale şi îndepărtării obiectelor neautorizate

c) a respecta instrucţiunile şi indicatiile persoanelor autorizate.


5.2. Este strict interzis să se folosească, să se deţină sau să se introducă în stadion următoarele obiecte:

a) arme de orice fel;

b) orice altceva care poate fi folosit ca o armă care taie, înţeapă sau înjunghie, umbrele lungi, căşti de protecţie sau alte obiecte musive;

c) sticle, căni, vase sau cutii din metal şi, de asemenea, orice alte obiecte fabricate din plastic, sticlă, alte materiale care nu se sparg uşor sau ambalaje fabricate din materiale dure;

d) artificii, obiecte care produc scântei, praf fumigen, bombe fumigene sau alte materiale pirotehnice;

e) băuturi alcoolice de orice fel, droguri sau stimulente;

f) materiale de propagandă cu conţinut rasist, xenofob, extremist, naţionalist-socialist, de discriminare sexuală sau politică;

g) sunt permise numai sulurile din plastic flexibil, aşa numitele suluri duble, dar sunt admise numai acelea care nu depăşesc 1 metru în lungime şi 1 cm în diametru ;

h) bannere sau steaguri mai mari de 2 m x 1,50 m. Steagurile şi bannerele mai mici sunt admise numai cu condiţia să fie fabricate din materiale care nu sunt uşor inflamabile şi care îndeplinesc indicaţiile regulamentare şi standardele naţionale.

i) steagurile gigant aduse de grupurile oficiale de suporteri trebuie aprobate de oficialii EURO 2008 S.A. cu o zi înaintea meciului, aceştia hotărând dacă aceste steaguri mari sunt permise;

j) animale, cu excepţia câinilor însoţitori (cazul persoanelor fără vedere) şi a câinilor de poliţie;

k) orice obiect promoţional, comercial, politic sau religios, inclusiv, dar nu numai, banere, semne, simboluri, manifeste şi orice fel de obiecte promoţionale sau comerciale;

l) tuburi de spray cu gaz, corozive, substanţe inflamabile, vopsele sau recipiente conţinând substanţe care ar putea dăuna sănătăţii sau substanţe foarte inflamabile. Brichetele standard de buzunar sunt permise;

m) obiecte masive, cum ar fi scări portabile, scăunele, scaune pliante, cutii, bagaje mari, rucsacuri, valize sau genţi sport. Masive sunt numite obiectele mai mari de 25 cm x 25 cm x 25 cm care nu pot fi aşezate sub scaunul de la stadion;

n) cantităţi mari de hîrtie şi/sau role de hârtie ;

o) instrumente mânuite mecanic care produc zgomot, cum ar fi megafoane şi claxoane;

p) lasere;

q) camere de filmat (cu excepţia celor folosite în scop personal, dar şi acestea vor trebui să aibă numai un set de baterii reîncărcabile), camere video sau alte echipamente de înregistrat video sau audio;

r) toate dispozitivele folosite în scopul transmiterii comerciale, răspândirii sunetului, imaginilor, descrierilor sau rezultatelor evenimentului prin internet sau alte forme media;

s) alte obiecte care ar putea compromite siguranţa publică şi/sau afecta reputaţia UEFA Euro 2008.


5.3. Sunt strict interzise, printre altele:

a) vânzarea de bunuri şi bilete, distribuirea de materiale tipărite şi deţinerea de colecţii sau desfăşurarea altor activităţi promoţionale sau comerciale fără o autorizare prealabilă din partea UEFA/Euro 2008 S.A.;

b) aruncarea oricărui tip de lichid sau obiecte, în special înspre alte persoane, în direcţia zonei care înconjoară terenul de joc sau spre terenul de joc;

c) aprinderea unui foc, aprinderea sau lansarea de artificii, praf fumigen, bombe fumigene sau alte materiale pirotehnice;

d) exprimarea sau răspândirea de sloganuri sau embleme politice, rasiste, xenofobe sau de extremă dreapta;

e) comportamentul care poate fi interpretat de cei din jur ca fiind provocator, ameninţător, discriminator sau jignitor;

f) ameninţarea vieţii uneia sau mai multor persoane sau producerea oricărui fel de daune altcuiva;

g) producerea oricărui fel de daune (umane sau materiale);

h) urcarea pe structuri sau instalaţii care nu sunt de uz general, în special pe zidurile despărţitoare, garduri, ziduri, bariere, stâlpi de iluminat, platformele pentru camerele de filmat, copaci, stâlpi de orice fel sau pe acoperiş;

i) pătrunderea pe terenul de joc sau în zona din jurul terenului de joc;

j) accesul în zonele închise publicului sau pentru care accesul este interzis, ca de exemplu camere de protocol, VIP, zona destinată presei, etc;

k) restricţionarea sau împiedicarea circulaţiei pe culoare sau alei, la intrările şi iesirile de la zonele pentru vizitatori şi la ieşirile de urgenţă;

l) scrierea, pictarea sau lipirea a orice pe elementele de structură, pe instalaţii sau pe aleile stadionului;

m) pentru satisfacerea nevoilor personale nu trebuie folosite alte locuri decât toaletele. Este interzisă aruncarea de resturi, gunoaie, ambalaje etc. în incinta stadionului;

n) să se stea cu picioarele pe scaunele din zonele destinate spectatorilor;

o) înregistrarea, transmiterea sau răspândirea sunetului, imaginilor, descrierilor sau rezultatelor evenimentului, în întregime sau parţial (cu excepţia folosinţei personale) prin Internet sau prin alte mijloace media sau a-i ajuta pe alţii să o facă;

p) răspândirea de fotografii sau imagini făcute în interiorul stadionului pentru scopuri comerciale.

 


6. Înregistrarile de sunet si imagine
6.1. Orice persoană care asistă la un meci ia la cunoştintă faptul că vocea sa, imaginea sa şi comportarea sa pot fi folosite, fără obligaţia unei plăţi, prin intermediul imaginilor video în direct sau înregistrate sau prin intermediul altor transmisii sau înregistrări, prin fotografii sau prin alte tehnologii media curente şi/sau viitoare.


6.2. Orice persoană care asistă la un meci nu trebuie să înregistreze şi/sau să transmită vreun sunet, imagine şi/sau descriere a stadionului sau a meciului (de asemenea, rezultatul şi/sau statistici legate de meci) decât pentru uzul personal. Este strict interzisă răspândirea prin Internet, radio, televiziune sau prin alte surse media actuale şi/sau viitoare a oricărui sunet, imagine, descriere sau rezultat şi/sau statistici ale meciului (în întregime sau parţial) sau a ajuta alte persoane să desfăşoare asemenea activităţi.

 


7. Nerespectarea acestor Termeni şi Condiţii

7.1. Oricărui deţinător de bilete, a cărui conduită nu este în concordanţă cu Termenii şi Condiţiile sau care nu a obţinut biletele în conformitate cu indicaţiile din Termeni şi Condiţii ori cu regulile stadionului, îi va fi refuzată intrarea în stadion sau va fi evacuat fără a primi despăgubiri iar biletul sau biletele vor fi anulate. Deţinătorilor de bilete trebuie să li se solicite să explice cum, de la cine şi de unde au obţinut biletele.


7.2. Dacă apare o situaţie în care solicitantul sau vreunul dintre invitaţii săi nu se conformează indicaţiilor din Termeni şi Condiţii sau regulilor stadionului, solicitantului şi invitatilor li se va refuza accesul pe stadion sau vor fi evacuaţi din stadion fără a li se acorda vreo despăgubire iar biletul sau biletele vor fi anulate.


7.3. În cazul încălcării acestor Termene şi Condiţii, în special ale Articolelor 4-6, o penalizare de 5.000 de euro va fi plătită pentru a acoperi costurile administrative rezultate din această încălcare. În cazul în care este încălcat Articolul 3, se va aplica o penalizare fixă de 5.000 euro pentru fiecare bilet care nu este în regulă. EURO 2008 SA îşi rezervă toate drepturile pentru a-şi apăra toate celelalte interese după cum va considera de cuviinţă.

 


8. Despăgubirea
Solicitanţii şi invitaţii lor sunt responsabili pentru folosirea tuturor biletelor alocate lor şi conform Notificaţiei, dacă este cazul, să apere şi să aibă grijă ca EURO 2008 SA, UEFA, Asociaţia Naţională, Federaţia Austriacă de Fotbal şi/sau Federaţia Elveţiană de Fotbal să nu fie afectate de pagube cauzate de încălcarea indicaţiilor din Termeni şi Condiţii sau din regulamentul stadionului.

 

 

9. Spectatori cu interdicţie
Persoanelor care au interdicţie de la autorităţile competente sau de la organismele sportive guvernamentale să participe la meciuri de fotbal, ca reprezentând un risc pentru securitate, le este interzisă primirea biletelor, sau intrarea şi rămânerea în stadion, motiv pentru care biletele vor fi anulate şi nu vor primi nici un fel de recompense.

 

 

 

Add comment

Autentificare sau înregistrare pentru a posta comentarii